logo
Rezervacije:
01 2444 414

U sklopu Centra za paratireoidne (doštitne) žlijezde Poliklinike Lacić moguće je učiniti kompletnu dijagnostičku obradu i liječenje bolesti paratireoidnih žlijezda. Paratireoidne žlijezde su vrlo sitne žlijezde koje proizvode parathormon, koji regulira metabolizam kalcija u kostima. Obično ih je četiri i nalaze se u bliskom kontaktu sa štitnjačom zbog čega se i zovu doštitne žlijezde. U bolestima kod kojih dolazi do pojačane proizvodnje parathormona, a to su najčešće dobroćudni tumori – adenomi paratireoidnih žlijezda, dolazi do pojačanog oslobađanja kalcija iz kosti i posljedičnog razvoja osteoporoze, a kod nekih pacijenata i pojave bubrežnih kamenaca kao i drugih komplikacija. S obzirom da je liječenje ovog poremećaja isključivo operativno potrebno je što prije pronaći povećanu paratiroidnu žlijezdu a one ne moraju uvijek biti smještene uz štitnjaču. Naime paratireoidnih žlijezda može biti i više i manje od četiri i mogu biti smještene bilo gdje u tijelu od razine baze lubanje pa sve do ošita.

Zbog toga za točno preoperativno lociranje povećane paratireoidne žlijezde koristimo slijedeće dijagnostičke postupke: ultrazvuk s color Dopplerom, scintigrafiju paratireoidnih žlijezda, punkciju paratireoidnih žlijezda pod kontrolom ultrazvuka sa citološkom analizom dobivenih uzoraka, te punkciju paratireoidnih žlijezda pod kontrolom ultrazvuka sa određivanjem parathormona u punktatu. Laboratorijskom analizom krvi i urina određujemo razinu parathormona (PTH), kalcija (Ca), fosfata (P), koštanih biljega (osteokalcin i beta-crosslaps) i drugih parametara važnih za procjenu bolesti. Nadalje je moguće procijeniti učinak ove bolesti na druge organe. Tako eventualnu prisutnost bubrežnih kamenca potvrđujemo ultrazvukom s color Dopplerom bubrega, dok scintigrafijom bubrega procjenjujemo eventualno oštećenje bubrežne funkcije. Za otkrivanje kompresivnih fraktura (prijeloma) kosti koristimo se scintigrafijom kosti kao najelegantnijom i najpouzdanijom dijagnostičkom metodom. Nadalje se eventualni dugogodišnji učinak povišene vrijednosti kalcija u krvi na krvne žile u smislu ubrzanog razvoja ateroskleroze (začepljenja) krvnih žila može točno procijeniti pomoću color Dopplera arterija.
Samo ovako sveobuhvatnim i individualiziranim, to jest personaliziranim medicinskim pristupom pacijentima sa problemom paratireoidnih žlijezda mogu se polučiti vrhunski rezultati u otkrivanju i liječenju bolesti paratireoidnih žlijezda.

U sklopu Centra za paratireoidne žlijezde Poliklinike Lacić moguće je učiniti slijedeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

  • Subspecijalistički pregled i liječenje.
  • Ultrazvuk s color Dopplerom paratireoidnih žlijezda.
  • Scintigrafiju paratireoidnih žlijezda s Tc-99m MIBI-em.
  • Punkciju paratireoidnih žlijezda s citološkom analizom punktata.
  • Punkciju paratireoidnih žlijezda s određivanjem parathormona u punktatu.
  • Ultrazvuk s color Dopplerom bubrega i cijelog urotrakta.
  • Scintigrafiju kosti.
  • Laboratorijsku analiza krvi i urina (parathormon, kalcij, fosfat, osteokalcin, beta-crosslaps).
  • Pregled ORL kirurga za paratireoidne žlijezde.


Rezervirajte termin za pregled

Molimo Vas da ispunite slijedeća prazna polja kako bismo mogli odgovoriti na Vašu rezervaciju.

Riješite svoj zdravstveni problem
ili nazovite za rezervaciju pregleda
01 2444 414

KONTAKT

Poliklinika Lacić
Bukovačka cesta 238
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: PON - PET od 8h do 20h

OIB:47336386576
Žiro račun:HR8623600001102055398

 

TELEFON:
+385(0)1 2444 - 414
+385(0)1 2336 - 555

 

FAX:
+385(0)1 2444 - 412

 

NAŠA LOKACIJA