logo
Rezervacije:
01 2444 414

Kirurgija je dio medicine koji se bavi operativnim liječenjem različitih bolesti. Kao i u slučaju interne medicine i u kirurgiji je zbog naglog razvoja medicine došlo do pojave različitih medicinskih specijalnosti i subspecijalnosti koje se bave kirurškim načinom liječenja pacijenata. S druge pak strane upravo zahvaljujući razvoju tehnologije kirurgija je sve manje invazivna i sve je kraći period oporavaka pacijenata nakon ovakvih minimalno invazivnih zahvata. Generalno govoreći danas su u kirurgiji puno veći problem hospitalne infekcije (bakterijske upale koje pacijent dobije za vrijeme liječenja u bolnici) i druge pridružene bolesti, koje pacijent ima a koje mogu povećati operativni rizik, nego sami operativni zahvat po sebi.

Problem hospitalnih infekcija je naročito izražen u kirurgiji zato što može dovesti do kroničnih bolesti i oštećenja pacijenata a nažalost ponekada i do fatalnih posljedica. Hospitalne infekcije obično izazivaju bakterije koje su neosjetljive na većinu antibiotika, te ih je zbog toga teško liječiti. Liječenje hospitalnih infekcija je obično dugotrajan i vrlo skup proces i češće se događa u velikim bolničkim centrima zbog velikog broja pacijenata koji prolaze kroz takve institucije. Zbog toga su preporuke da se, kada god je to moguće, medicinski zahvati izvode u manjim ali jednako dobro opremljenim zdravstvenim ustanovama.

Na taj se način broj hospitalnih infekcija može značajno smanjiti, te time poboljšati rezultate operativnog liječenja i smanjiti ukupne troškove liječenja. Pridružene bolesti koje većina kirurških pacijenata naročito nešto starije životne dobi ima mogu značajno utjecati kako na rezultate tako i na uopće mogućnost kirurškog liječenja. Naima neke pacijente se ne može uopće operirati pošto zbog drugih bolesti ne mogu podnijeti anesteziju, ili se pak operativni zahvat mora odgoditi dok se ne sanira opće zdravstveno stanje pacijenta. I tu opet dolazimo do neminovne potrebe individualiziranog, odnosno personaliziranog medicinskog pristupa pacijentu pomoću kojeg se o ljudskom zdravlju brine u cijelosti i zdravstveni problemi se rješavaju u optimalnom vremenu kada ne rade veće subjektivne tegobe pacijentu i kada još nisu doveli do teških oštećenja organa i organskih sustava ljudskog organizma.

Upravo na tim vrijednosnim sustavima je razvijena i kirurška djelatnost u Poliklinici Lacić, te smo u mogućnosti sve naše pacijente prije operativnog zahvata adekvatno pripremiti kako bi sami kirurški zahvat protekao što bolje a postoperativni oporavak trajao što kraće.

U sklopu kirurške djelatnosti Poliklinike Lacić razvijena su slijedeća subspecijalistička područja:

  • ESTETSKA KIRURGIJA
  • PLASTIČNA  KIRURGIJA
  • ABDOMINALNA KIRURGIJA
  • PROKTOLOGIJA

Rezervirajte termin za pregled

Molimo Vas da ispunite slijedeća prazna polja kako bismo mogli odgovoriti na Vašu rezervaciju.

Riješite svoj zdravstveni problem
ili nazovite za rezervaciju pregleda
01 2444 414

KONTAKT

Poliklinika Lacić
Bukovačka cesta 238
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: PON - PET od 8h do 20h

OIB:47336386576
Žiro račun:HR8623600001102055398

 

TELEFON:
+385(0)1 2444 - 414
+385(0)1 2336 - 555

 

FAX:
+385(0)1 2444 - 412

 

NAŠA LOKACIJA