logo
Rezervacije:
01 2444 414
Bol je jedno od najneugodnijih iskustava čovjeka. Upravo zbog toga, bol je najčešći simptom zbog kojeg bolesnik traži liječničku pomoć. Postoji više podjela boli ali ona najčešća dijeli bol na akutnu (novonastalu) bol i kroničnu (već duže vrijeme prisutnu) bol.

Akutna bol
Akutna bol se obično javlja kod novonastalih, najčešće upalnih, bolesti i povreda ljudskog organizma. Zbog toga se uzrok akutne boli najčešće vrlo brzo otkrije, te se time omogućuje brzo i efikasno liječenje čime se obično akutna bol u cijelosti odstrani. Ukoliko se pak ne uspije odstraniti akutnu bol ista će tijekom vremena preći u kroničnu.

Kronična bol
Kronična bol je obično uzrokovana bolestima i povredama ljudskog organizma koje obično imaju dugotrajan tijek. Zahvaljujuću razvoju suvremene medicine danas nam na raspolaganju stoje brojni dijagnostički postupci pomoću kojih u većine bolesnika možemo brzo naći uzrok boli te potom primijeniti brojne terapijske postupke u efikasnom liječenju tih pacijenata. Poneada kod kronične boli nemamo patološki supstrat, ili današnji dijagnostički postupci ga nemogu naći, pa stoga zapravo i neznamo uzrok boli. Ukoliko neznamo uzrok boli onda zapravo bol liječimo simptomatski. Jedan od velikih problema koje kronična bol izaziva je između ostalog i promjena psihičkog profila bolesnika, stoga je važno što ranije naći uzroke kronične boli.

Jačina boli
Premda je za pacijenta iznimno važan, intenzitet ili jačina boli nema preveliko značenje u dijagnosticiranju bolesti. Često vrlo jake boli izazivaju bolesti ili povrede organizma koje suvremena medicina brzo i efikasno liječi. S druge pak strane mnoge iznimno teške i opasne bolesti mogu napredovati uopće bez bolnih senzacija ili je bol vrlo slabog intenziteta.

Medicinski pristup
Jedan je od osnovnih ciljeva medicine potpuno ukloniti bolove, ili ih značajno smanjiti. Danas, uz veliki broj raznih terapijskih metoda, bolesnici više ne bi smjeli trpjeti jake bolove. Samo individualiziranim ili personaliziranim medicinskim pristupom određenom bolesniku može se brzo, sigurno i efikasno otkriti uzrok boli. Kod nekih kroničnih bolesti kao što je „reuma“ bol se javlja tijekom dugog niza godina i sama po sebi ne znači veliku opasnost po bolesnikovo zdravlje, ali pojava boli uzrokovana širenjem ili pojavom zloćudnih tumora (rak), sužavanjem i /ili zatvarenjem krvnih žila (infarkt) može po život biti opasno stanje. Zbog toga je iznimno važno svakoj boli pristupiti vrlo oprezno i po  mogućnosti isključiti opasne bolesti (zloćudne bolesti, bolesti srca i krvnih žila, itd.) koje mogu dovesti do pojave takove boli, 

U Ambulanti za bol Poliklinike Lacić na sveobuhvatan način pristupamo bolesnicima koji pate od bilo koje vrste boli, te na najbolji interdisciplinarni način otkrivamo uzrok ili više uzroka boli. Potom nastojimo potpuno ukloniti ili značajno smanjiti bolove od kojih pacijent pati, kako bismo između ostalog unaprijedili i kvalitetu života naših bolesnika.

Rezervirajte termin za pregled

Molimo Vas da ispunite slijedeća prazna polja kako bismo mogli odgovoriti na Vašu rezervaciju.

Riješite svoj zdravstveni problem
ili nazovite za rezervaciju pregleda
01 2444 414

KONTAKT

Poliklinika Lacić
Bukovačka cesta 238
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: PON - PET od 8h do 20h

OIB:47336386576
Žiro račun:HR8623600001102055398

 

TELEFON:
+385(0)1 2444 - 414
+385(0)1 2336 - 555

 

FAX:
+385(0)1 2444 - 412

 

NAŠA LOKACIJA