logo
Rezervacije:
01 2444 414

 

             U sklopu kardiološke ordinacije Poliklinike Lacić nabavljen je najnoviji američki kardiološki ultrazvuk sa color Dopplerom Philips Affiniti 70, koji je opremljen jedinstvenim „PureWave“ ultrazvučnim sondama. Tehnologija izrade tzv. „single crystal“ ili „PureWave“ ultrazvučnih sondi omogućuje duboku penetraciju što omogućuje bolju vizualizaciju srca i svih krvnih žila. Philips Affiniti 70 ultrazvučni sustav je jedini sustav u klasi koji može koristiti „single crystal“ ili „PureWave“ tehnologiju. Čisti, uniformni „PureWave“ kristali imaju 85% bolju učinkovitost prilikom emitiranja i primanja ultrazvučnih zraka nego klasični piezoelektrični materijali. Ova izuzetna tehnologija omogućuje naprednu penetraciju uz izvrsnu rezoluciju u dubljim dijelovima slike, čime se postiže vrhunski prikaz svih srčanih struktura. Time se omogućuje još točnije mjerenje svih morfoloških kao i hemodinamskih parametara. Na taj način smo u mogućnosti još ranije otkrivati bolesti srca i krvnih žila a samim time ih onda i bolje liječiti.

Slika za kardiologiju nova 1 IMG 20210412 124912

 

U sklopu Centra za bolesti srca i krvnih žila Poliklinike Lacić može se učiniti kompletna neinvazivna subspecijalistička obrada srca i krvnih žila, te po dobivenim nalazima ordinirati adekvatna terapija.

 

STANDARDNI KARDIOLOŠKI PREGLEDI I PRETRAGE

Subspecijalistički kardiološki pregled sa transtorakalnim ultrazvučnim pregledom srca i EKG-om
Tijekom subspecijalističkog kardiološkog pregleda u sklopu Centra za bolesti srca i krvnih žila Poliklinike Lacić naglasak stavljamo na intervju sa bolesnikom uz uzimanje optimalnih anamnestičkih podataka koji osiguravaju točan klinički pregled usmjeren prema ciljanoj kardiološkoj patologiji. Uobičajeni vremenski interval koji je osiguran za svakog bolesnika iznosi minimalno 45 minuta, što značajno smanjuje mogućnost previda ključnih anamnestičkih podataka i osigurava bolesniku dovoljno vremena za definiranje svih tegoba koje ga muče. U današnje vrijeme kada je prisutna tendencija ubrzanja zbog činjenice nedostatnih resursa i povećanja broja bolesnika, u Centru smatramo da svaki bolesnik predstavlja individuu za sebe koja neizostavno zahtjeva vrijeme i posvećenost ordinarijusa, primarno sa ciljem da bi se osigurala vrhunska zdravstvena usluga u skladu sa smjernicama dobre kliničke prakse. Na temelju dobre kliničke prakse,  primarno na temelju dobre suradnje sa bolesnikom uz vrhunski educirano osoblje pružamo vrhunsku uslugu na razini najboljih svjetskih klinika. U slučaju potrebe bolesnika osiguravamo dostupnim procjenu 5-godišnjeg i 10-godišnjeg rizika na temelju podataka medicine temeljene na dokazima - SCORE , a koji se temelje na dobi bolesnika, spolu, pušenju i ukupnom kolesterolu u suradnji sa Europskim kardiološkim društvom.

Kardiološki ultrazvučni aparat

Test opterećenja – ergometrija
Uz pomoć najsuvremenije opreme (GE TC 1000 aparat) u sklopu testa opterećenja možemo osigurati otkrivanje ključnih kardioloških patologija, već u ranoj fazi nastajanja, a  osobito otkloniti sumnju na koronarnu bolest srca kod nisko, srednje i visoko rizičnih bolesnika, optimalno procijeniti kardiovaskularnu sposobnost srca (NYHA klasifikacija) i procijeniti rizik neželjenog kardiovaskularnog događanja. Kada su svi nalazi neinvazivne stacionarne kardiološke obrade uredni jedino uz optimalnu primjenu testova opterećenja u različitim protokolima možemo sa sigurnošću isključiti postojanje značajne kardiološke patologije. U današnje vrijeme kada se akutni infarkt miokarda javlja u sve mlađoj životnoj dobi nije bez osnove rano početi sa procjenom kardiovaskularnog rizika jer na temelju iste ostavljate dovoljno vremena da uz pomoć lijekova i stručnog medicinskog vodstva osigurate kvalitetan i ispunjen život. Ne dopustite da vas iznenadi nastup akutnog koronarnog sindroma.
Također uz vrhunski educiran kardio tim ove poliklinike preko testova opterećenja prema publiciranim protokolima uspješno možemo procjeniti značajnost srčane artimije, prognozu životne ugroženosti bolesnika, procjenu optimalnosti terapije za krvni tlak, evaluaciju uspješnosti revaskularizacijskih zahvata (aorto-koronarno premoštenje /CABG/ ili perkutana koronarna intervencija /PCI sa implantacijom stenta), procjenu rizika za klasičan operativan nekoronarni zahvat, te utvrđivanje sposobnosti za posao, rekreaciju i sportske aktivnosti.

 

 IMG 20210412 130422

 

Holter EKG-a i Holter tlaka (Holter RR-a)
Kod većine bolesnika dolazak u ordinaciju liječnika predstavlja određeni stres i često bilježimo više vrijednosti krvnog tlaka. Uz pomoć metoda holter praćenja omogućeno je praćenje vašeg srčanog ritma kroz čitavi spektar događanja vašeg svakodnevnog života i aktivnosti. Temeljem navedenih informacija omogućeno  je otkrivanje potencijalno opasnih poremećaja ritma rada srca, te objektiviziranje kretanja krvnog tlaka kroz dnevne aktivnosti i noćni odmor, a sa ciljem definiranja personalizirane terapije koja će najbolje odgovarati vašim potrebama i kontroli bolesti.

Still0104 00015 

Laboratorijske pretrage

U suradnji sa suradnim laboratorijem osiguravamo laboratorijske pretrage krvi i urina sa ciljem pružanja kompletne usluge na jednom mjestu uz brzu izradu i pouzdanost testova. Vađenje uzoraka krvi prilagođavamo vašim potrebama, bez čekanja u nepreglednim redovima u skladu sa međunarodnim certifikatom kvalitete prema HRN EN ISO 15189 za medicinsko-biokemijske laboratorije.

Na temelju istraživanja Cleveland Clinic, Mayo Clinic i ESC preporuka nudimo uslugu procjene kardiovaskularnog rizika za opću populaciju. Na temelju vaših anamnestičkih podataka, objektivnih nalaza temeljem medicine temeljene na dokazima (eng. Evidence-based-medicine) objektivno procjenjujemo rizik nastupa neželjenog kardiovaskularnog događanja uz savjetovanje sa ciljem smanjenja općeg rizika, primarno utječući na promjenjive čimbenike rizika.

Također, nudimo uslugu procjene kardiovaskularnog rizika kod bolesnika koji su upućeni na različite operativne zahvate izvan domene kardiovaskularne kirurgije (npr. operacije na CNS-u, spinalna kirurgija, operacije unutar trbušne šupljine (operacije žuči, želuca, gušterače, crijeva, tumorskih tvorbi), ginekološke operacije, ortopedske operacije (operativni zahvati zamjene kuka, koljena), operativni zahvati iz domene plastične kirurgije i sl. Vrlo često anesteziolog traži kardiološki pregled i optimizaciju terapije prije upućivanja na operativno liječenje sa ciljem smanjenja perioperativnog rizika.

 

U sklopu Centra za bolesti srca i krvnih žila Poliklinike Lacić moguće je učiniti slijedeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

 • Subspecijalistički kardiološki pregled pacijenta.
 • EKG snimanje srca (12 kanalni).
 • ULTRAZVUK SRCA S KOLOR DOPPLEROM - ECHO.
 • STRES ECHO (Ultrazvuk srca s kolor Dopplerom prije i nakon opterećenja).
 • ERGOMETRIJA – STRES TEST (Test opterećenja na pokretnoj traci).
 • FARMAKOLOŠKI STRES TEST (Testovi opterećenja srca lijekovima).
 • HOLTER EKG-a (24 satno snimanje EKG-a).
 • HOLTER RR-a (24 satno snimanje tlaka).
 • ULTRAZVUK S KOLOR DOPPLEROM SVIH KRVNIH ŽILA:
  • Kolor Doppler arterija,
  • Kolor Doppler vena.
 • Terapija - liječenje visokog tlaka i drugih bolesti srca i krvnih žila.

Kardiologija

Rezervirajte termin za pregled

Molimo Vas da ispunite slijedeća prazna polja kako bismo mogli odgovoriti na Vašu rezervaciju.

Riješite svoj zdravstveni problem
ili nazovite za rezervaciju pregleda
01 2444 414

KONTAKT

Poliklinika Lacić
Bukovačka cesta 238
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: PON - PET od 8h do 20h

OIB:47336386576
Žiro račun:HR8623600001102055398

 

TELEFON:
+385(0)1 2444 - 414
+385(0)1 2336 - 555

 

FAX:
+385(0)1 2444 - 412

 

NAŠA LOKACIJA