logo
Rezervacije:
01 2444 414

Doc. dr. sc. Irzal Hadžibegović, dr. med.
Specijalist interne medicine
Subspecijalist iz kardiologe

Doc. dr. sc. Irzal Hadžibegović, dr. med. specijalist je interne medicine s užom specijalizacijom iz kardiologije i voditelj Odjela za valvularne bolesti srca i angiologiju Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Naslovni je docent na Fakultetu dentalne medicine i zdravstva Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.

Ima bogato kliničko iskustvo iz invazivne i intervencijske kardiologije te unazad 10 godina obavlja rutinske i kompleksne zahvate: koronarografije i kateterizacije srca, perkutane koronarne intervencije u akutnom i kroničnom koronarnom sindromu, intervencijskog perkutanog zatvaranja PFO nakon kriptogenog moždanog udara i perkutanog zatvaranja atrijskog septalnog defekta te perkutane i otvorene transkateterske implantacije aortnog zaliska (TAVI). Samostalno i uspješno obavlja procedure iz područja neinvazivne kardiologije (ehokardiografija i transezofagijska ehokardiografija poglavito kod bolesti srčanih zalistaka, atrijskih defekata i ishemijske bolesti srca, analiza EKG u mirovanju i opterećenju, analiza kontinuiranog ambulantnog monitoriranja tlaka, EKG u budnom stanju i u spavanju).

Autor je više od 20 znanstvenih radova iz područja kardiologije i reanimatologije s preko 700 citata objavljenih u relevantnim međunarodnim bazama podataka. Autor je više od 70 stručnih radova objavljenih u knjigama sažetaka međunarodnih i domaćih kongresa i pozvani predavač iz područja kardiologije i reanimatologije na više domaćih i međunarodnih kongresa. Europski je instruktor za napredno održavanje života odraslih (ALS) i nacionalni koordinator projekta registracije i praćenja ishoda vanbolničkog srčanog zastoja u organizaciji Europskog društva za resuscitaciju. Član je Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog društva za perkutanu koronarnu intervenciju (EAPCI) i upravnog odbora Hrvatskog društva za reanimatologiju Hrvatskog liječničkog zbora (CroRC).

Rezervirajte termin za pregled

Molimo Vas da ispunite slijedeća prazna polja kako bismo mogli odgovoriti na Vašu rezervaciju.

Riješite svoj zdravstveni problem
ili nazovite za rezervaciju pregleda
01 2444 414

KONTAKT

Poliklinika Lacić
Bukovačka cesta 238
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: PON - PET od 8h do 20h

OIB:47336386576
Žiro račun:HR8623600001102055398

 

TELEFON:
+385(0)1 2444 - 414
+385(0)1 2336 - 555

 

FAX:
+385(0)1 2444 - 412

 

NAŠA LOKACIJA