logo
Rezervacije:
01 2444 414
a. Specijalistički kardiološki pregled sa transtorakalnim ultrazvučnim pregledom srca i EKG-om
Tijekom specijalističkog kardiološkog pregleda u sklopu Centra naglasak stavljamo na intervju sa bolesnikom uz uzimanje optimalnih anamnestičkih podataka koji osiguravaju točan klinički pregled usmjeren prema ciljanoj kardiološkoj patologiji. Uobičajeni vremenski interval koji je osiguran za svakog bolesnika iznosi minimalno 45 minuta, što značajno smanjuje mogućnost previda ključnih anamnestičkih podataka i osigurava bolesniku dovoljno vremena za definiranje svih tegoba koje ga muče. U današnje vrijeme kada je prisutna tendencija ubrzanja zbog činjenice nedostatnih resursa i povećanja broja bolesnika, u Centru smatramo da svaki bolesnik predstavlja individuu za sebe koja neizostavno zahtjeva vrijeme i posvećenost ordinarijusa, primarno sa ciljem da bi se osigurala vrhunska zdravstvena usluga u skladu sa smjernicama dobre kliničke prakse. Na temelju dobre kliničke prakse,  primarno na temelju dobre suradnje sa bolesnikom uz vrhunski educirani kadar pružamo vrhunsku uslugu na razini najboljih svjetskih klinika. U slučaju potrebe bolesnika osiguravamo dostupnim procjenu 5-godišnjeg i 10-godišnjeg rizika na temelju podataka medicine temeljene na dokazima - SCORE , a koji se temelje na dobi bolesnika, spolu, pušenju i ukupnom kolesterolu u suradnji sa Europskim kardiološkim društvom. EKG (ElektroKardioGram) je dijagnostička tehnika kojom dobivamo elektro-fiiološke informacije o radu srca. Ultrazvuk srca s color Dopplerom je morfološka metoda koja nam daje informacije o izgledu srčanih struktura (mišića, valvula, šupljina, itd...), njihovoj pokretljivosti, veličini, te brzinama protoka krvi kroz srčane strukture.

IMG 20210412 124728
 
 
b. Test opterećenja – ergometrija
Uz pomoć najsuvremenije opreme (GE TC 1000 aparat) u sklopu testa opterećenja možemo osigurati otkrivanje ključnih kardioloških patologija, već u ranoj fazi nastajanja, a  osobito otkloniti sumnju na koronarnu bolest srca kod nisko, srednje i visoko rizičnih bolesnika, optimalno procijeniti kardiovaskularnu sposobnost srca (NYHA klasifikacija) i procijeniti rizik neželjenog kardiovaskularnog događanja. Kada su svi nalazi neinvazivne stacionarne kardiološke obrade uredni jedino uz optimalnu primjenu testova opterećenja u različitim protokolima možemo sa sigurnošću isključiti postojanje značajne kardiološke patologije. U današnje vrijeme kada se akutni infarkt miokarda javlja u sve mlađoj životnoj dobi nije bez osnove rano početi sa procjenom kardiovaskularnog rizika jer na temelju iste ostavljate dovoljno vremena da uz pomoć lijekova i stručnog medicinskog vodstva osigurate kvalitetan i ispunjen život. Ne dopustite da vas iznenadi nastup akutnog koronarnog sindroma.
Također uz vrhunski educiran kardio tim ove poliklinike preko testova opterećenja prema publiciranim protokolima uspješno možemo procjeniti značajnost srčane artimije, prognozna životne ugroženosti bolesnika, procjena optimalnosti terapije za krvni tlak, evaluacija uspješnosti revaskularizacijskih zahvata (aorto-koronarno premoštenje /CABG/ ili perkutana koronarna intervencija /PCI sa implantacijom stenta/, procjenu rizika za klasičan operativan nekoronarni zahvat, utvrđivanje sposobnosti za posao, rekreaciju i sportske aktivnosti.

c. Holter EKG-a i RR-a
Kod većine bolesnika dolazak u ordinaciju liječnika predstavlja određeni stres i često bilježimo više vrijednosti krvnog tlaka. Uz pomoć metoda holter praćenja omogućeno je praćenje vašeg srčanog ritma kroz čitavi spektar događanja vašeg svakodnevnog života i aktivnosti. Temeljem navedenih informacija omogućeno  je otkrivanje potencijalno opasnih poremećaja ritma rada srca, te objektiviziranje kretanja krvnog tlaka kroz dnevne aktivnosti i noćni odmor, a sa ciljem definiranja personalizirane terapije koja će najbolje odgovarati vašim potrebama i kontroli bolesti.

d. Laboratorijske pretrage
U suradnji sa suradnim laboratorijem osiguravamo laboratorijske pretrage krvi sa ciljem pružanja kompletne usluge na jednom mjestu uz brzu izradu i pouzdanost. Vađenje uzoraka krvi prilagođavamo vašim potrebama, bez čekanja u nepreglednim redovima u skladu sa međunarodnim certifikatom kvalitete prema HRN EN ISO 15189 za medicinsko-biokemijske laboratorije.

Rezervirajte termin za pregled

Molimo Vas da ispunite slijedeća prazna polja kako bismo mogli odgovoriti na Vašu rezervaciju.

Riješite svoj zdravstveni problem
ili nazovite za rezervaciju pregleda
01 2444 414

KONTAKT

Poliklinika Lacić
Bukovačka cesta 238
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: PON - PET od 8h do 20h

OIB:47336386576
Žiro račun:HR8623600001102055398

 

TELEFON:
+385(0)1 2444 - 414
+385(0)1 2336 - 555

 

FAX:
+385(0)1 2444 - 412

 

NAŠA LOKACIJA