logo
Rezervacije:
01 2444 414
 • Slider img DR Lacic 1
  O poliklinici VIDEO
  Poliklinika Lacić je privatna zdravstvena ustanova koja pruža široki spektar specijalističkih i subspecijalističkih medicinskih usluga.
 • Slider img DR Lacic
  Centar za ŠTITNJAČU
  Bolesti i poremećaji rada štitnjače su vrlo čest zdravstveni problem suvremena čovjeka.
 • ginekologija4D
  Ginekologija
  Ginekologija je medicinska specijalizacija koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti ženskog reproduktivnog sustava.
 • Slider 8
  Kardiologija
  U sklopu Centra za bolesti srca i krvnih žila Poliklinike Lacić može se učiniti kompletna neinvazivna subspecijalistička obrada srca i krvnih žila.
 • Slider 6
  Gastroentereologija
  Gastroenterologija je subspecijalizacija interne medicine koja se bavi otkrivanjem i liječenjem bolesti probavnog trakta.
 • Slider 2
  Centar za paratireoidne (doštitne) žlijezde
  U sklopu Centra za paratireoidne (doštitne) žlijezde Poliklinike Lacić moguće je učiniti kompletnu dijagnostičku obradu i liječenje bolesti paratireoidnih žlijezda.
 • Slider 2
  Scintigrafije
  Scintigrafije su funkcionalne pretrage pomoću kojih procjenjujemo rad organa.

Paratireoidne žlijezde su vrlo sitne žlijezde koje proizvode parathormon koji regulira metabolizam kalcija u kostima. Obično ih je četiri i nalaze se u bliskom kontaktu sa štitnjačom zbog čega se i zovu doštitne žlijezde.

U bolestima kod kojih dolazi do pojačane proizvodnje parathormona, a to su najčešće dobroćudni tumori – adenomi paratireoidnih žlijezda, dolazi do pojačanog oslobađanja kalcija iz kosti i posljedičnog razvoja osteoporoze, a kod nekih pacijenata i pojave bubrežnih kamenaca kao i drugih komplikacija. S obzirom da je liječenje ovog poremećaja isključivo operativno potrebno je što prije pronaći povećanu paratiroidnu žlijezdu a one ne moraju uvijek biti smještene uz štitnjaču. Naime paratireoidnih žlijezda može biti i više i manje od četiri i mogu biti smještene bilo gdje u tijelu od razine baze lubanje pa sve do ošita. Zbog toga za točno preoperativno lociranje povećane paratireoidne žlijezde koristimo slijedeće dijagnostičke postupke: ultrazvuk s color Dopplerom, scintigrafiju paratireoidnih žlijezda, punkciju paratireoidnih žlijezda pod kontrolom ultrazvuka sa citološkom analizom dobivenih uzoraka, te punkciju paratireoidnih žlijezda pod kontrolom ultrazvuka sa određivanjem parathormona u punktatu. Laboratorijskom analizom krvi i urina određujemo razinu parathormona (PTH), kalcija (Ca), fosfata (P), koštanih biljega (osteokalcin i beta-crosslaps) i drugih parametara važnih za procjenu bolesti. Nadalje je moguće procijeniti učinak ove bolesti na druge organe. Tako eventualnu prisutnost bubrežnih kamenca potvrđujemo ultrazvukom s corol Dopplerom bubrega, dok scintigrafijom bubrega procjenjujemo eventualno oštećenje bubrežne funkcije. Za otkrivanje kompresivnih fraktura (prijeloma) kosti koristimo se scintigrafijom kosti kao najelegantnijom i najpouzdanijom dijagnostičkom metodom. Nadalje se eventualni dugogodišnji učinak povišene vrijednosti kalcija u krvi na krvne žile u smislu ubrzanog razvoja ateroskleroze (začepljenja) krvnih žila može točno procijeniti pomoću color Dopplera. Samo ovako sveobuhvatnim i individualiziranim, to jest personaliziranim pristupom problemu paratireoidnih žlijezda mogu se polučiti vrhunski rezultati u otkrivanju i liječenju bolesti paratireoidnih žlijezda.

KONTAKT

Poliklinika Lacić
Bukovačka cesta 238
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: PON - PET od 8h do 20h

OIB:47336386576
Žiro račun:HR8623600001102055398

 

TELEFON:
+385(0)1 2444 - 414
+385(0)1 2336 - 555

 

FAX:
+385(0)1 2444 - 412

 

NAŠA LOKACIJA